Menu

Påkørt Ulv


(bemærk billedet er illustration fra Tyskland)

Da en del ulve i Tyskland omkommer grundet kontakt med motordrevne køretøjer, er her en lille vejledning til, hvad du bør gøre hvis uheldet er ude.

Først og fremmest handler det om at standse ulykken, og derefter sikre at redningsholdet kan finde området.

1: Kør køretøjet ind til siden, aktiver havariblink og opsæt advarselstrekant

2: Opsæt markering af påkørselsstedet og observer om ulven ligger i vejkanten eller er flygtet efter påkørslen.

3: Kontakt 1812

Vejledning
Det er vigtigt ikke at nærme sig skadet vildt, da en naturlig reaktion ved kontakt med mennesker er flugt eller forsvar.

Bemærk der er også er specielle regler på området for hvad man må og ikke må i forhold til håndtering af ulv.

Ring derefter til Dyrenes Vagtcentral på 1812. Så tager de hånd om det videre forløb.
Dyrenes Vagtcentral er døgnbemandet alle ugens dage, og hjælpen til påkørt vildt og ejerløse dyr betales af Dyrenes Beskyttelse.

Gælder det et påkørt skadet dyr der ikke er dødt eller flygtet, kan man også ringe direkte til Vejdirektoratet på 80202060, her rekvirerer de transport til at afhente det skadede dyr. For at hjælpe dyret så hurtig så muligt, er det vigtigt at orientere sig om hvor påkørslen er sket. Dvs. Område, type vej, vejnr. ”kilometersten” hvilken retning man kørte, nord, syd, øst eller vest. Direktoratet sender en dyreambulance og det er omkostningsfrit for trafikanten der ringer. 

Så fremt den skadede ulv er flygtet vil der blive tilkaldt en schweisshundefører som ved hjælp af en specialtrænet hund er i stand til at finde vildtet.

Husk det er kun legitimerede hundeførere, der har hjemmel til at eftersøge vildt, herunder ulv. Du bør derfor ikke eftersætte skadet ulv, men forsøge at bevare roen i krisesituationen, imens du venter på hjælpen.


Der findes forskellige lovgivninger på området omkring vildt, Bla: Straffelovens § 13 omkring nødværge, Dyreværnsloven § 1 og § 13, EUs habitat direktiv, osv..

Schweiss-registret arbejder ud fra bestemte retningslinjer for eftersøgning af ulv, og hvis du ønsker at vide mere kan du følge dette link: Her!

Tak til Midt og vestjyllands politi, Naturstyrelsen og Schweisshunde registeret. 

Kilder i øvrigt
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=145377
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A31992L0043%3ADA%3AHTML
http://www.naturstyrelsen.dk/Om+os/Kontakt/Dyrenes112/

(bemærk billedet er en illustration af ulv i trafik fra Tyskland)


Publiceret: 01.03.2014 /Møller

Seneste offentlige formidling

TV2Fyn Indslag - Ulv på Fyn

Dna dokumenterer Ulv på Fyn

Ulve i Danmark
Lokale og Ulvetracking bidrager med omfattende data til Statens Naturhistoriske Museums officielle hjemmeside om Ulv.

Sjældent ulvefoto i Vestjylland

Første kobling af foto /byttedyr/DNA 

  Ulven i Ulfborg dokumenteres med foto 
Lokale bidrager med foto af Ulven 

Find en Ulvlort på din søndagstur

Ulvetracking Danmark afholder gratis arrangement.

 

Lokale hjælper med at afklare antallet af ulve

Prøver indsamlet af ulvetracking Danmark er med til at opklare antallet af ulve i Danmark 

 

Seneste offentlige formidling.

 

 

TV2Fyn Indslag - Ulv på Fyn

Dna dokumenterer Ulv på Fyn

 

Sjældent ulvefoto i Vestjylland

Første kobling af foto /byttedyr/DNA 

Find en Ulvlort på din søndagstur

Ulvetracking Danmark afholder gratis arrangement.

Ulve i Danmark
Lokale og Ulvetracking bidrager med omfattende data til Statens Naturhistoriske Museums officielle hjemmeside om Ulv.
Ulven i Ulfborg dokumenteres med foto 
Lokale bidrager med foto af Ulven 

Lokale hjælper med at afklare antallet af ulve

Prøver indsamlet af ulvetracking Danmark er med til at opklare antallet af ulve i Danmark 

The most visited gambling websites in The UK